The Māori and Indigenous programme (MAI) programme is for the enhancement of Māori and Indigenous post-graduate students throughout Aotearoa New Zealand. This national network of key sites forms an integral part of Te Pae Whakatairanga Hiranga, the Capability Building programme of Ngā Pae o te Māramatanga. Read more.

Grants and Fellowships | Ngā Pae o te Māramatanga | MediaCentre
Te Hononga Pūkenga  |  AlterNative | MAI Journal | MAI Review |  Other Events

Kei Hea Koe Ināianei? Where are you now?

  • 16 March 2018

Tēnā koe, otirā, tēnā koutou katoa
 
He karanga tēnei ki ngā pia tini whāioio o Ngā Pae o te Māramatanga, koutou kua papata ki ngā moka, ki ngā tōpito o te motu, nā reira tēnā koutou katoa.  He inoi tēnei kia tauawhi mai i te kaupapa nei.
 
Ngā Pae o te Māramatanga (NPM) extends a warm greeting to the many tauira who have been part of the NPM experience over the years.

Pages